Technonicol CARBON PROF 300 XPS gr. 100mm

Polistyren ekstrudowany TECHNONICOL CARBON PROF 300 to wysokowydajny materiał szeroko stosowany w budynkach i konstrukcjach przy wykonywaniu termoizolacji piwnic, dachów, podłóg i elewacji. Stosowany również przy budowie linii kolejowych i autostrad.

Lambda deklarowana: λD = 0,034 W

Opór cieplny RD, m2 *K/ W   2.940

Kategorie: ,